Service Line

If you need English consultation, please call 13775708280 Mr. WANG

Jiangsu T & B Chemical Co., Ltd.

 • Add : No.9, Machuan Road,Yongan Island town,Gaogang District,Taizhou City,Jiangsu Province
 • P.C. : 225327
 • Tel : +86-523-86923358
 • Fax : +86-523-86926562
 • Sales Line : +86-523-86927656  Miss Jiang
 • General Manager : +86-13906107320  Mr. Yu
 • URL : www.junjiachem.com
 • E-mail : sales@junjiachem.com

Add: No.9, Machuan Road,Yongan Island town,Gaogang District, Taizhou City,Jiangsu Province
P.C. : 225327     General Manager: +86-13906107320 Mr. Yu 
Fax : +86-523-86926562  Sales Line: +86-523-86927656 Miss Jiang

Go
Top